Formularz kontaktowy

MARTIN


MARTIN-AGRO – MASZYNY ROLNICZE  
Siedziba główna: SWARZĘDZ
Tel.: 531-470-184 
 ak@martin-agro.pl
 www.martin-agro.pl 

Przedstawiciele regionalni:

Woj. Kujawsko-Pomorskie 
Borowicz Arkadiusz FarmSystem Radłowo 102A 88-170 Pakość Tel.: 533066000 

Woj. Podlaskie
Paweł Borowski PHU BOR-MAX Nowa Wieś 41 16-200 Dąbrowa Białostocka Tel.: 605 764 304

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dyrektywa UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARTIN BUSINESS CONNECT ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, PŁÓCIENNICZA 4, 62-020 SWARZĘDZ NIP: 7571260034, adres poczty elektronicznej: ak@martin-agro.pl. Dane kontaktowe Administratora Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim; 
2. w razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: ak@martin-agro.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu ofertowania i/lub transakcji handlowych z udziałem MARTIN BUSINESS CONNECT ANDRZEJ KOSTRZEWSKI na podstawie w/w rozporządzenia art. 6 ust 1 pkt a/b/c; 
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne: prowadzący księgowość, banki i inni operatorzy płatności pośredniczący w procesie płatności, dostarczające zamówiony towar oraz korespondencję; 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub przez okres wymagany prawem; 
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z Pani/Pana wiadomości email lub/i firmowej strony internetowej, pozyskane w trakcie rozmowy telefonicznej lub pobrane z rejestrów publicznych; 
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, email, nr telefonu; 
11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia procesu ofertowania i/lub transakcji handlowych. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przeprowadzenia w/w procesów; 
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Search